ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปี2567

ดูเพิ่มเติม

วันเด็ก โครตรอน 2567

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว ประจำปี 2566

ดูเพิ่มเติม

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ดูเพิ่มเติม

พิธีเจิมรถใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปี2566

ดูเพิ่มเติม

งานทำบุญคล้ายวันเกิดและเจริญน้ำพระพุทธมนต์

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ดูเพิ่มเติม

ร่วมบรรยาย ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมนอกสถานที่และมอบสิ่งของ พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ดูเพิ่มเติม

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว ประจำปี 2565

ดูเพิ่มเติม

บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก KROTRON โรงพยาบาลนครชัยศรี วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม

การประชุมอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรม หลักสูตร : การเปลี่ยนเพื่อความสําเร็จขององค์กร CHANGE FOR GROWTH
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

วันเด็ก โครตรอน 2563

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ดูเพิ่มเติม

กีฬาสี 2563 พี่น้องโครตรอน

ดูเพิ่มเติม

เอไอเอส จับมือ โครตรอน นำนวัตกรรม IoT แก้ Pain Point เหรียญเต็มจากจุดต่างๆ ทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม

วันเด็ก โครตรอน 2562

ดูเพิ่มเติม

วันเด็ก โครตรอน 2561

ดูเพิ่มเติม

Krotron ลงนาม MOU ด้านการศึกษา

ดูเพิ่มเติม

วันเด็ก โครตรอน 2560

ดูเพิ่มเติม

กีฬาสี 2559 พี่น้องโครตรอน

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

ดูเพิ่มเติม

สงกรานต์ โครตรอน 2559

ดูเพิ่มเติม