เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล รุ่น SMF

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล รุ่น SMF

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล แบบดิจิตอล มีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส ป้องกันปัญหาเรื่องไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าช๊อต

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล รุ่น SFBMI-O

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล รุ่น SFBMI-O

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล แบบดิจิตอล มีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถเลือกการแสดงผลค่าน้ำหนัก กิโลกรัมหรือปอนด์ได้

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล รุ่น SM

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล รุ่น SM

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล แบบดิจิตอล มีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส ป้องกันปัญหาเรื่องไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าช๊อต