70

สงกรานต์ โครตรอน 2559

ภาพบรรยากาศความสุขและอบอุ่น สงกรานต์ โครตรอน 2559 โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ตามประเพณีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

1

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี2559