วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร

July 16, 2016

บริษัทเอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (SKS Engineering & Service Co.,LTD.) ในนามของ โครตรอนกรุ๊ป เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องชั่งตั้งแต่ปี 2541

– ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานชั่งของกระทรวงพาณิชย์ และมาตรฐานสากล
– โครตรอนมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องชั่ง ในทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล เครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม และเครื่องชั่งสั่งทำพิเศษตามความต้องการของลูกค้า จนถึงเครื่องชั่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ
– ระบบการทำงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคุณภาพขั้นสูง และทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คน
– โครตรอน เป็นผู้นำแห่งการผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักคุณภาพดี ราคาถูก พร้อมบริการงานเครื่องชั่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย และได้รับการยอมรับ จากกลุ่มลูกค้าในยุโรปแถบตะวันออกกลาง
– โครตรอนมั่นใจ เราก้าวไปได้ไกล และเราพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกัน ด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจไปสู่แนวหน้าของต่างประเทศ
“โครตรอน เครื่องชั่งอันดับที่ 1 ในใจคุณ”

KROTRON (เครื่องชั่งน้ำหนักโครตรอน)

อุดมการณ์
เราทำธุรกิจด้วยความรัก เราจึงมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขทุกๆวัน

วิสัยทัศน์องค์กร
– เราสร้างหุ้นส่วนธุรกิจด้วยการจัดสรรผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
– เราสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงมวลมนุษยชาติ
– เราผนึกกำลังที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความสำเร็จและต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน
– เราจะดูแลลูกค้า พนักงาน ผู้บริการ ผู้ถือหุ้นและสังคมด้วยความเที่ยงธรรม

วัฒนธรรมองค์กร
– ความเป็นพี่เป็นน้อง
– ความเสียสละเกื้อกูลกัน
– อิสระในการเรียนรู้ อิสระทางความคิด
– (3 ย.) ยอมรับ ยกย่อง ยินดี
– มีสัมมาคารวะ นอบน้อมให้เกียรติในศักดิ์ศรีของผู้อื่น

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล
ISO9001-krotron