โครตรอนรวมพลังปลูกป่า

     เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2553 บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) ร่วมอนุรักษ์โลก…ด้วยการปลูกป่า จัดโครงการอนุรักษ์และปลูกป่า เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า ประจำปี 2553

     โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมคิด สีหาโคตร ประธานบริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) นำทีมปลูกป่า พร้อมด้วยคณะทีมงาน ชาวโครตรอนทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันพัฒนาพื้นที่ชุมชน โดยการรวมพลังปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพเดิมถาวรตลอดไป