เครื่องชั่งโครตรอน เที่ยงตรง แน่นอน

เครื่องชั่งหยอดเหรียญ

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล

ไม้วัดส่วนสูง

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก